தொலைநோக்குத்திட்டம்

  • விவசாயத்தில் அறிவியல்
  • தன்னிறைவான கல்வி
  • வேலையில்லாத் திண்டாத்தை போக்க சுயதொழில் திட்டம்